Forms & Formats

Category Name Published On
स्वघोषणाको ढाँचा 2023-02-26  
Bioenergy विद्युतीय चुलो जडानको लागि आवेदन 2022-09-06  
Bioenergy विद्युतीय चुलो जडानको लागि लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धमा 2022-09-06  
Bioenergy विद्युतीय चुलो सिफारिस सम्बन्धमा 2022-09-06  
Bioenergy लक्षित वर्गका विद्यार्थीेको लागि विद्युतीय चुलोको माग संकलन फारम 2022-09-06  
Bioenergy फलामे सुधारिएको चुलो जडान गरिपाउँ भन्ने बारे 2022-09-06  
Bioenergy फलामे सुधारिएको चुलो जडान गर्न लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धमा 2022-09-06  
Solar and Wind विद्युत पहुँच नभएका क्षेत्रका सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थान र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिबद्घता पत्र 2022-08-30  
Solar and Wind सौर्य, वायू तथा सौर्य /वायु मिश्रित मिनीग्रिड परियोजना मागका लागि आवेदन फारम 2022-08-25  
Solar and Wind कृषि सिंचाइका लागि सामुदायिक सौर्य पम्प जडानको लागि आवेदन 2022-08-25  
Solar and Wind विद्युत पहुँच नभएका क्षेत्रका सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थान र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिबदता पत्र 2022-08-25  
Solar and Wind धार्मिक एवं सामुदायिक स्थानहरुमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीको लागि निवेदन र पूर्व संभाव्यता अध्ययन 2022-08-25  
Solar and Wind सौर्य कुकर तथा ड्रायर जडानको लागि निवेदन र पूर्व संभाव्यता अध्ययन फारम 2022-08-25  
Solar and Wind Listing of Recognized Competent Company/Firm for installation and promotion of Institutional Solar Photovoltaic System, Solar Pumping System and Large Solar System 2022-08-22  
Community Electrification सामुदायिक विद्युतिकरण तथा उत्पादन मुलक ऊर्जा उपयोग शाखा अन्तर्गत लधु जलविद्युत आयोजनाहरुको ई.डि.एफ र शक्ति उत्पादन तथा हस्तान्तरणको निवेदन संग संलग्न गर्नु पर्ने अवश्यक कागजातहरुको विवरण 2022-07-25