Forms & Formats

Category Name Published On
स्थानिय तहहरुको नवीकरणीय ऊर्जा नीति निर्माणको सम्बन्धि सन्दर्भ सामाग्री 2020-01-19  
Solar and Wind ग्रामिण सामुदायीक सौर्य खानेपानी वितरण प्रणाली आयोजनाको लागि आवेदन फाराम 2019-12-16  
Bioenergy ठूला बायोग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मौजुदा सूचीमा सूचिकृत गरी पाउँ भन्ने निवेदनको ढाँचा 2019-12-02  
MGEAP मिनी ग्रिड जडान /निर्माण /स्थापना तथा संचालनको पूर्व सम्भाव्यता अध्यन सम्बन्धी फारम 2019-11-27  
MGEAP Submission of Proposal for Construction/Installation/Upgradation/Interconnection of Mini-Grid 2019-11-27  
MGEAP लघु तथा साना जलविद्युत परियोजनाको माग आवेदन फारम 2019-11-27  
MGEAP Table of Contenrs (ToC) for PFS of Micro-Mini Hydro Subproject 2019-11-27  
MGEAP Format for Pre‐Feasibility Study of Mini/Micro Hydro Subproject 2019-11-27  
MGEAP सौर्य, वायु तथा सौर्य /वायु मिश्रित मिनीग्रिड परियोजनाको लागि आवेदन फारम 2019-11-27  
MGEAP Questionnaire for Pre-Feasibility Study (PFS) of Solar, Wind and Solar Wind Hybrid Mini Grid Subproject 2019-11-27  
MGEAP Table of Contents for Pre-Feasibility Study Report (Greenfield Mini Grid Subprojects) 2019-11-27  
MGEAP Table of Contents for Pre-Feasibility Study Report (Upgradation Mini Grid Subprojects) 2019-11-27  
Bioenergy लागत साझेदारीमा तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनको लागि गुइठा/गोबर को विस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इच्छुक स्थानीय तहहरु बाट प्रतिबद्दता 2019-10-21  
Bioenergy : लागत साझेदारीमा तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनको लागि गुइठा/गोबर को विस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तथ्यांक संकलन सम्बन्धि फाराम 2019-10-21  
Community Electrification लागत साझेदारीमा जिर्ण लघु जलविद्युत आयोजनाहरुको सुद्दढिकरणको लागि आवेदन–फारम 2019-09-19