Forms & Formats

Category Name Published On
Community Electrification सुधारिएको पानीघट्ट अनुदान आवेदन फारम 2022-01-04  
Community Electrification लघु तथा साना जलविद्धुत आयोजना लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जडानका लागी आवेदन फारम 2021-11-26  
Community Electrification सुधारिएको पानीघट्ट प्रविधि जडानको लागि आवेदन फारम 2021-11-26  
नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युतबाट सञ्चालित नयाँ उद्यम/व्यवसायको माग संकलन फारम 2021-11-26  
Demand Form for Energy Audit and Energy Management System Plan 2021-11-12  
Covid- 19, SELF DECLARATION FORM 2021-09-27  
Bioenergy गुइठा, कृषिजन्य अवशेषको प्रतिस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत घरायसी बायोग्यास प्लाण्ट जडानको लागि निवेदन र पूर्व संभाव्यता अध्ययन फारम 2021-09-15  
Biogas Loan Application form 2021-09-12  
संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली जडान, अनुदान, स्वामित्व रेखदेख तथा मर्मत सम्भारका लागि केन्द्र र सम्वन्धित संस्था बिच भएको सम्झौता पत्र 2021-09-08  
Solar and Wind कृषि सिंचाइका लागि सौर्य पम्प जडानको लागि आवेदन फारम 2021-09-03  
Solar and Wind धार्मिक एवं सामुदायिक स्थानहरुमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीको लागि निवेदन 2021-09-01  
Bioenergy लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धमा । 2021-08-17  
Bioenergy हिमाली र उच्च पहाडि जिल्लाहरुमा खाना पकाउन तथा कोठा तताउन दुई÷तीन मुखे फलामे सुधारिएको चुलो जडानको लागि निवेदन र पूर्व संभाव्यता अध्ययन फारम 2021-08-17  
Bioenergy Tier 3 तहको संस्थागत तथा घरायसी सुधारिएको फलामे तथा रकेट चुलोजडानको लागि निवेदन र पूर्व संभाव्यता अध्ययन फारम 2021-08-17  
संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली जडान, अनुदान, स्वामित्व रेखदेख तथा मर्मत सम्भारका लागि केन्द्र र सम्बन्धित संस्था बिच भएको सम्झौता पत्र 2021-02-28