Forms & Formats

Name Published On
सुधारिएको फलामे चुलाको लागि अनुदान आवेदन फारम 2018-08-13
रकेट/ग्यासीफायर चुलाको लागि अनुदान आवेदन फारम 2018-08-13
संस्थागत सुधारिएको चुलाको लागि अनुदान आवेदन फारम 2018-08-13
तापीय ग्याँसीफायर प्रणालीको लागि अनुदान आवेदन फारम 2018-08-13
Application Form for Competent Company listing for Biomass Energy Technologies 2018-08-13
MRP Format for domestic biogas_District Wise 2018-08-10
MRP Format for ICS wrt types 2018-08-10
MRP Format for IWM 2018-08-10
MRP format for Solar (ISPS, SSL, SHS, Solar Dryer) 2018-08-10
दलित, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लगायतका लक्षित बर्गका लागि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सौर्य बिद्युत प्रणाली जडानको लागि निवेदन 2018-08-01
राष्ट्रिय निकुञ्ज / धार्मिक धामहरुमा सौर्य ऊर्जा सडक बत्ती जडानका लागि निवेदन र प्रतिबद्घता पत्र 2018-07-27
सौर्य फोटोभोल्टायक लिफ्ट सिंचाई प्रणाली माग फारम 2018-07-27
फोटोभोल्टायक लिफ्ट सिंचाई प्रणाली माग फारम (ब्यक्तिगत वा निजि कम्पनी) 2018-07-27
गाउँपालिका, सामुदायिक शिक्षण विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिबद्घता पत्र 2018-07-27
Detail Feasibility Study Format of Mini-Micro Hydro Project 2018-07-27
सुधारिएको पानीघट्ट प्रविधि जडानको लागि आवेदन फारम 2018-07-27
लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको आवेदन फारम 2018-07-27
Template for Feasibility Study Form for electrification from biomass gasification technology 2018-07-27
Template for Feasibility Study Form for Metallic ICS for marginalised groups of 1500 meter altitude 2018-07-27
Template for Feasibility Study Form for Portable MICS for marginalised groups 2018-07-27
Template for Pre-Feasibility Study Form for institutional stove for various institutions 2018-07-27
Template for Pre-Feasibility Study Form for institutional gasifier stove 2018-07-27
Template for Pre-Feasibility Study Form for thermal system via gasification technology 2018-07-27
दलित , लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती लगायत लक्षित बर्गका लागि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत घरायसी बायोग्यास जडानको लागि निवेदन र पूर्व संभाव्यता अध्ययन फारम 2018-07-25
Format for Pre-Feasibility Studies of Mini/Micro-Hydro Project 2018-07-25
MHP - Additional Subsidy Application Forms and Formats 2018-07-25
लघु जलविधुत आयोजनाहरुको लागी थप अनुदान सम्वन्धि मापदण्ड 2018-07-25
Application for qualification of solar thermal company 2014_for existing qualified companies 2018-07-10
PQ application form for Solar Thermal Companies for e copy submission 2018-07-10
Pre Feasibility form for Hospital 2018-07-10
Pre Feasibility Form For Solar Street Light Project 2018-07-10
Pre Feasibility Form for support to installation solar mini grid for community electrification 2018-07-10
Pre Feasibility Form For Urban Solar Project For Community FM 2018-07-10
Prefeasibility Form For Solar Street Lights 2018-07-10
Price Survey Form For Solar Irrigation Project 2018-07-10
RE-Source Application for Co-funding Pilot Projects and Assessment Criteria 2018-07-10
Solar Form 2074-01-7 2018-07-10
Standing List Letter 2074 2018-07-10
Subsidy application form for commercial urban solar PV system 73-7-25 2018-07-10
Subsidy Application Form for Community FM 2072-73 2018-07-10
Subsidy Application Form For House Hold Urban Solar PV System 73-7-25 2018-07-10
Subsidy Application Form For ISPS 2074-75 2018-07-10
Subsidy Application Form For Religious Places 2072-73 2018-07-10
Application for qualification of solar thermal company 2014_for new companies 2018-07-09
Application for qualification of solar thermal company 2014 2018-07-08
Application form - Construction Companies 2018-07-07
Application Form - FS and DFS companies 2018-07-06
Application form for participation in solar pump works for organization 2018-07-04
Application form for participation in solar pumping workshop for inidividual 2018-07-03
Baseline Survey Form for RA-10 Jan, 2017 2018-07-03
Business Idea Template Updated 2018-07-02
Community FM pre Feasibility Form 2018-07-01
Demand Letter & PFS for Religious Institution 2018-07-01
Demand Letter & PFS Form For Privately Managed Solar Irrigation 2018-07-01
Demand Letter & PFS Form For Agricultural Firm 2018-07-01
Demand Letter & PFS Form For Farmer User Committee Managed Solar Irrigation 2018-06-30
Demand Letter and PFS form for Solar Street Light System 2018-06-27
Digital Entry Religious 73-74 2018-06-24
Form For Roster For Solar Engineer 2018-06-24
Mini Grid PFS 2018-06-22
Minimum Criteria For Qualification of Solar PV Companies 2018-06-19
Minimum Criteria For Qualification of Solar Thermal Companies 2018-06-18
IWM Forms Format-16 May 2017 2018-06-17
PFS For Health Post, Community Schools, Rural Municipality Office, Snake Bite Treatment Center 2018-06-16
Photo Page IWM 2018-06-15
PQ Application Form For Solar PV Companies For e copy submission 2018-06-14
Demand Letter & PFS Form For Individually & Privately Managed Solar Irrigation 2018-05-30