Updates

Title Published On Attachment
पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडानको लागि आवेदन आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना 2019-11-12  
RFP - Consulting serveice for Business Opportunities Assessment and Business Plan Preparation of Solar Mini-Grid Projects in Thabang and Susta 2019-11-07  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्दन केन्द्रको केन्द्रको २३ औ वार्षिकोत्सव, नवीकरणीय ऊर्जा छेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्न ३ संस्था पुरस्कृत 2019-11-04  
Progress at Glance: A year in Review FY 2075/76 (2018/19) 2019-11-04  
RFP Notice Awareness Creation, Orientation, Empowerment, Assessment and Monitoring of Biogas Plants in Earthquake Affected area 2019-11-03  
Invitation for Bids For “Supply and Delivery of Stationary, Kitchen and Toiletry Items at AEPC” 2019-11-03  
Selection of Consulting Services from NGO for: Awareness Creation, Orientation, Empowerment, Assessment and Monitoring of Biogas Plants in Earthquake Affected Makawanpur Districts 2019-11-03  
RFP-Awareness Creation, Orientation, Empowerment, Assessment and Monitoring of Biogas Plants in Earthquake Affected Dolakha, Sindhupalchok and Dhading Districts 2019-11-03  
लागत साझेदारीमा तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनको लागि गुइठा/गोबर को विस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इच्छुक स्थानीय तहहरु बाट माग संकलन सम्बन्धी सूचना 2019-10-21  
लागत साझेदारीमा तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनको लागि गुइठा/गोबर को विस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इच्छुक स्थानीय तहहरु बाट प्रतिबद्दता 2019-10-21  
: लागत साझेदारीमा तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनको लागि गुइठा/गोबर को विस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तथ्यांक संकलन सम्बन्धि फाराम 2019-10-21  
सौर्य ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको सेवाको लागि तोकिएका न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्ने मान्यता प्राप्त कम्पनीको सुची (प्रथम लट ) प्रकाशित गरिएको सूचना 2019-10-18  
सौर्य ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको सेवाको लागि तोकिएका न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्ने मान्यता प्राप्त कम्पनीको सुची (प्रथम लट ) 2019-10-18  
POHV सम्बन्धि सूचना 2019-10-18  
जैविक ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको आपूर्ति , जडान तथा विक्रिपछिको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी/संस्थाहरुको सुचि (प्रथम लट) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना 2019-10-04