Notices

Title Published On Attachment
ठूला बायोग्यास प्लाण्टको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाताहरुको मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 2019-12-02  
RFP Notice: Site Investigations and Detailed Feasibility Study (DFS) Report Preparation of Karnali Chisapani Wind Power Project 2019-11-27  
Private Sector-Led Mini-Grid Energy Access Project (P149239)- आयोजनाको सन्क्षिप्त विवरण तथा माग/प्रस्ताव आहवान सम्बन्धी सूचना 2019-11-27  
AEPC/ADB/SASEC/NCB/SWMG/09, Notification of Contract Award 2019-11-24  
Request for EOI-Permanent Establishment and Operation of a ULAB Management and Recycling Plant in Nepal 2019-11-23  
Requests for Proposal (RFP) from eligible Consulting Firms/InstitutionsConducting Biogas User’s Survey 2019/20 2019-11-21  
Call for Expression of Interest for Roster of “Engineers”- Community Electrification 2019-11-21  
Testing and Commissioning (T&C) of Approximately 80 Institutional/Community Biogas Plants 2019-11-18  
पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडानको लागि आवेदन आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना 2019-11-12  
RFP Notice Awareness Creation, Orientation, Empowerment, Assessment and Monitoring of Biogas Plants in Earthquake Affected area 2019-11-03  
Invitation for Bids For “Supply and Delivery of Stationary, Kitchen and Toiletry Items at AEPC” 2019-11-03  
लागत साझेदारीमा तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनको लागि गुइठा/गोबर को विस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इच्छुक स्थानीय तहहरु बाट माग संकलन सम्बन्धी सूचना 2019-10-21  
सौर्य ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको सेवाको लागि तोकिएका न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्ने मान्यता प्राप्त कम्पनीको सुची (प्रथम लट ) प्रकाशित गरिएको सूचना 2019-10-18  
सौर्य ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको सेवाको लागि तोकिएका न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्ने मान्यता प्राप्त कम्पनीको सुची (प्रथम लट ) 2019-10-18  
POHV सम्बन्धि सूचना 2019-10-18