Notices

Title Published On Attachment
जैविक ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको आपूर्ति , जडान तथा विक्रिपछिको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी/संस्थाहरुको सुचि (प्रथम लट) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना 2019-10-04  
Invitation for Electronic Bids-Supply, Delivery Installation, Testing & Commissioning of Electro Mechanical Equipment for Maure Khola MHP and Rani Gad MHP 2019-10-04  
सौर्य ऊर्जा प्रणालीहरुको स्थलगत प्राविधिक चेक जाँच गर्न प्राविधिकहरुको रोष्टर लिष्ट तयार गर्ने सम्बन्धि सूचना । 2019-09-18  
लागत साझेदारीमा जिर्ण लघु जलबिद्युत आयोजनाहरुको सुद्दढीकरणको लागि आहवान सम्बन्धी सूचना 2019-09-17  
सामुदायिक विद्युतीकरण शाखा अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना 2019-09-17  
लागत साझेदारीमा तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनको लागि गुइठा/गोबर को विस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इच्छुक स्थानीय तहहरु बाट माग संकलन सम्बन्धी सूचना 2019-09-03  
उत्पादनमुलक ऊर्जा प्रयोग सम्बन्धि निवेदन आहवानको सूचना 2019-08-29  
Notice for Preparation of Local Level Baseline Status for Terai Clean Cooking Programme 2019-08-24  
जैविक ऊर्जा प्रणालीहरु (सुधारिएको चुलो, ग्यासिफायर, घरेलु वायोग्यास,फोहोर बाट ऊर्जा, पाइपलाइन तथा बोटलिङ आदि) सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि माग संकलन सम्बन्धी सूचना 2019-08-17  
सौर्य ऊर्जा शाखा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन आव्हान गरिएको सूचना 2019-08-17  
सुप्रविध स्मृति नवीकरणीय उर्जा पुरस्कारका लागि आवेदन सम्बन्धी जरुरी सुचना 2019-08-14  
नतिजा प्रकाशन गरीएको सम्बन्धमा (Result of Individual Expert Service - Finance Expert) 2019-08-08  
सौर्य ऊर्जा प्रणालीको आपुर्ति तथा जडानको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी /संस्थाहरुको सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 2019-07-26  
Invitation for Bids - Procurement of 150 kWp Solar Mini Grid System for Thabang Rural Municipality 2019-07-25  
घरायसी बायोग्यास प्लाण्ट जडान तथा विक्री पछिको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी÷संस्थालाई मान्यता प्रदान तथा सूचीकृत गर्ने निर्देशिका 2019-07-19