Notices

Title Published On Attachment
स्थानीय तहहरुबाट विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी घरधुरीहरुको विवरण संकलन सम्बन्धी सूचना 2024-06-07  
काठमाण्डौं बाहिरबाट काठमाडौं उपत्यका आई घर भाडामा लिई स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुबाट विद्युतीय चुलोको माग संकलन सम्बन्धी सूचना 2024-06-04  
Feasibility study of the potential Alternative Energy Promotion Centre (AEPC) projects to climate financing under the Paris Agreement 2024-06-01  
Construction of 287 kWp Solar Mini Grid System Shey Phoksundo National Park 2024-05-15  
कृषि सिंचाइका लागि सौर्य पम्पिङ्ग प्रणाली जडान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा । 2024-05-12  
दिगो ऊर्जा परियोजनाहरूको अवधारणा पत्र (Concept Note) आह्वान सम्बन्धी सूचना 2024-04-24  
Information Package to Submit Concept Note for SECF Support 2024-04-24  
थप अनुदान उपलब्ध गराईएका निर्माणाधिन लघु जलविद्धुत आयोजनाको कार्य सम्पन्न गरि दोस्रो किस्ता भुक्तानी हुन बाँकि आयोजनाहरुको विवरण 2024-04-23  
थप अनुदान उपलब्ध गराईएका निर्माणाधिन लघु जलविद्धुत आयोजनाको कार्य सम्पन्न गरि दोस्रो किस्ता दाबी गर्न अन्तिम मौका सम्बन्धी जरुरी सूचना 2024-04-19  
Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of 2 kWp and 3 kWp Solar Pumping Systems for Irrigation at various beneficiaries of Madhesh Province of Nepal 2024-04-19  
Cancellation of Application 2024-04-15  
Preparation of innovative financial intruments and mechanisms for the Central Renewable Energy Fund (CREF) 2024-04-14  
Consultancy Services for Preparing an Impact Study Report on Solar Pumping Projects 2024-04-10  
आ.व. २०८०/८१ मा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली निर्माण/जडान तथा विक्री पछिको सेवा उपलब्ध गराउने कार्यका लागि यस केन्द्रमा दोस्रो चरणमा सूचिकृत भएका कम्पनीहरु 2024-04-05  
आ.व. २०८०/८१ मा घरायसी वायोग्यास प्लाण्ट निर्माण/जडान तथा विक्री पछिको सेवा उपलब्ध गराउने कार्यका लागि यस केन्द्रमा दोस्रो चरणमा सूचिकृत भएका कम्पनीहरु 2024-04-05