Notices

Category Title Published On Attachment
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र खुमलटार, ललितपुर योग्यताक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना 2019-02-20
Biogas Notice for Biogas Mason training 2019-02-19
घरायसी सौर्य विधुत प्रणाली र सुधारिएको चुलो सम्बधि सूचना 2019-02-16
घरायसी सौर्य विधुत प्रणाली र सुधारिएको चुलो सम्बधि सूचना 2019-02-16
Solar List of discontinued solar competent companies 2019-02-13
Community Electrification RFP Notice for Detail Feasibility Study (Grid Connection) 2019-02-04
Community Electrification सम्पन्न हुन नसकेका पुराना लघु जल विद्युत आयोजनाहरुले थप अनुदान माग गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 2019-02-02
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र सेवा करारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2019-01-31
RFP Notice for SIYB Training 2019-01-19
Request for Proposal_Notice_ Climate Carbon Unit 2019-01-18
RFP for Preparation of Comprehensive Renewable Energy Data Book of Nepal 2019-01-17
RFP for Impact Study of Renewable Energy Technologies in Nepal 2019-01-17
Request for Proposal Conducting Study of Standardization of Maximum Retail Prices (MRPs) of Renewable Energy Technologies 2019-01-09
RFP notice for conduction of Detailed Feasibility Study (DFS) for the implementation of Wind solar Hybrid Projects 2019-01-09
Biogas बायो ग्यास प्लान्ट निर्माणमा कर्जा लगानि गर्न इच्छुक लघु बित तथा सहकारी सस्थाहरुलाई थोक कर्जाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सुचना 2019-01-02