Notices

Title Published On Attachment
Invitation for Electronic Bids for the construction of Solar Mini Grid Projects 2021-01-22  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको करार/ज्यालादारीका विभिन्न पदहरुमा अन्तर्वाताका लागि छनोट हुनेको सुची 2021-01-21  
सुधारीएको पानीघट्ट सम्वन्धि प्रविधिको आपूर्ति, जडान तथा विक्रि पछिको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनीहरुको सूचि प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सुचना 2021-01-21  
पिको,लघु तथा साना जल बिद्युत आयोजनाहरुको अन्तिम किस्ता दावी गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 2021-01-20  
संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न प्रथम चरण (First Lot) मा छनौट भएका संस्थाहरुको सूची 2021-01-17  
Detail feasibility study of geothermal energy projects in Nepal 2021-01-17  
बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरु संसोधन गरिएको सूचना 2021-01-17  
उधोग, अस्पताल, सार्वजनिक तथा व्यवसायिक भवनमा ऊर्जा अडिट र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवेदन आव्हान गरिएको सूचना 2021-01-17  
सौर्य ऊर्जा सम्वन्धि प्रविधिहरुको आपूर्ति, जडान तथा विक्रिपछिको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी/संस्थाहरुको सूचि प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना । 2021-01-12  
Third-party Monitoring/Verification of Installed Renewable Energy Systems 2021-01-11  
पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना - प्राविधिक सहायक 2021-01-08  
जैविक ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको आपूर्ति, जडान तथा विक्रिपछिको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी/संस्थाहरुको सूची (दोश्रो लट) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना 2020-12-29  
थोक कर्जाका लागि दरखास्त आब्हानको सूचना 2020-12-16  
थोक कर्जाका लागि दरखास्त आब्हानको सूचना 2020-12-16  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्न केन्द्र, नविकरणीय ऊर्जाको सन्दर्भ मूल्य सम्बन्धी सुचना 2020-12-15