Notices

Category Title Published On Attachment
जैविक ऊर्जा प्रणालीहरु (सुधारिएको चुलो, ग्यासिफायर, घरेलु वायोग्यास,फोहोर बाट ऊर्जा, पाइपलाइन तथा बोटलिङ आदि) सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि माग संकलन सम्बन्धी सूचना 2019-08-17  
सौर्य ऊर्जा शाखा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन आव्हान गरिएको सूचना 2019-08-17  
सुप्रविध स्मृति नवीकरणीय उर्जा पुरस्कारका लागि आवेदन सम्बन्धी जरुरी सुचना 2019-08-14  
नतिजा प्रकाशन गरीएको सम्बन्धमा (Result of Individual Expert Service - Finance Expert) 2019-08-08  
सौर्य ऊर्जा प्रणालीको आपुर्ति तथा जडानको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी /संस्थाहरुको सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 2019-07-26  
Invitation for Bids - Procurement of 150 kWp Solar Mini Grid System for Thabang Rural Municipality 2019-07-25  
घरायसी बायोग्यास प्लाण्ट जडान तथा विक्री पछिको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी÷संस्थालाई मान्यता प्रदान तथा सूचीकृत गर्ने निर्देशिका 2019-07-19  
Terms of Reference (ToR) for Shortlisting of Competent Companies for Construction, Installation and After Sales Service of Large Biogas Plants (Above 12 m3 up to 100 m3) 2019-07-19  
घरायसी तथा ठूला वायोग्यास प्रणालीमा मान्यता प्राप्त कम्पनी /संस्थाहरुको सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 2019-07-17  
Application form for Listing of Recognized Competent Company/Firm For Supply / Installation of Household/Domestic Biomass Energy Systems 2019-07-16  
Invitation for Bids-Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 100kWp Solar Mini-grid System 2019-07-08  
Notice and Application form for Listing of companies for insititutional PV system 2019-06-27  
Notice and Application form for Listing of companies for solar domestic application 2019-06-27  
RFP notice for preparing Provincial energy plan in Province No 1 and Sudurpaschim Province 2019-06-03  
Selected List of Solar Irrigation Project (LOT 2) 2019-05-13