Vacancies

Category Name Published On Expiry Date
सेवा करारको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2021-02-10  
लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना 2021-02-02  
प्राविधिक सेवा, आठौं तह, वरिष्ठ अधिकृत पदका प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना 2021-01-29  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको करार/ज्यालादारीका विभिन्न पदहरुमा अन्तर्वाताका लागि छनोट हुनेको सुची 2021-01-21  
प्राविधिक सेवा, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदका प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना 2021-01-09  
नयाँ भर्नाको लागि दरखास्त फारम - प्राविधिक सहायक 2021-01-09  
पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना - प्राविधिक सहायक 2021-01-08  
सेवा करार सम्बन्धी सुचनाको बिस्तृत विवरण 2020-12-11  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र करार/ज्यालादारी जनशक्तिको दरखास्त फाराम 2020-12-11  
सेवा करार सम्बन्धी सुचना 2020-12-11  
Request for Expression of Interest (REoI) for individual consultant 2020-06-09  
Vacancy Announcement for Individual Expert Services 2019-07-11 2019-07-27  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र खुमलटार, ललितपुर योग्यताक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना 2019-02-20  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र सेवा करारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2019-01-31  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्दन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2018-11-23